NEN3140 en NEN1010-veiligheidsinspecties

In het kader van veiligheidsvoorschriften en verzekeringseisen kunnen wij inspecties op elektrotechnisch gebied voor u uitvoeren. Hiervoor heeft Swart Electrotechnisch  Bureau een eigen gecertificeerde veiligheidsinspecteur in dienst, die elke twee jaar wordt bijgeschoold.

Volgens de NEN 3140 kan er alleen geïnspecteerd worden wanneer het bedrijf waar geïnspecteerd dient te worden het aanwijsbeleid is uitgerold volgens deze norm. Hierbij is schriftelijk een Installatieverantwoordelijke (IV) aangewezen en alle andere medewerkers zijn aangewezen op basis van kennis en kunde volgens de NEN 3140. Met de Installatieverantwoordelijke (IV) wordt vastgelegd welke zaken er wél en niet gecontroleerd dienen te worden. 

Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel moet onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst en kunnen derhalve alleen worden geïnspecteerd als de gehele organisatie volgens het NEN 3140 beleid is uitgerold. De inspectiefrequentie is vast te stellen aan de hand van de NEN 3140. In de NEN 3140 wordt voor een installatie inspectie (controle) verwezen naar de NEN 1010.

Wij inspecteren en controleren daarom volgens de NEN 1010, hetgeen voldoende is voor de vast aangelegde installatie in het pand. Een nieuwe installatie wordt volledig gecontroleerd / geïnspecteerd met de benodigde metingen en dergelijke aan de hand van controleformulieren die wij zelf hebben ontwikkeld aan de hand van de toe te passen voorschriften. Een (nieuwe) uitbreiding van de installatie wordt dan ook volledig als een nieuwe installatie gecontroleerd / geïnspecteerd.

Deze inspecties zijn zeer klantspecifiek en wij gaan graag een gesprek met u aan over de juiste invulling afgestemd op uw situatie.