Thermografisch onderzoek

Bij het onderhoud van uw elektrotechnische installatie hebben wij apparatuur en deskundigheid in huis om thermografisch onderzoek uit te voeren. Met een thermografische camera kunnen wij warmtebeelden maken van elektrische verdeelinrichtingen en schakelkasten.

Het warmtebeeld geeft een weergave van de interne temperatuurverdeling van de elektrotechnische aansluiting. De hotspots geven aan waar (mogelijk) sprake is van slechte verbindingen of overbelastingen. Met deze techniek kunnen we slechte verbindingen preventief opsporen. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen worden genomen om stilstand of uitval van een installatie te voorkomen.

Thermografisch onderzoek kan onderdeel uit maken van het onderhoud van uw elektrotechnische installatie.