Auteur Archief

Swart in het kort

Swart Electrotechnisch  Bureau is gevestigd in Zaandam en levert producten en diensten op het gebied van energievoorziening, elektrotechniek, communicatie en beveiliging. Ons werkgebied beslaat heel Noord-Holland en Groot-Amsterdam

Vanuit ons pand in Zaandam wordt dagelijks door onze vaste medewerkers gewerkt aan een grote verscheidenheid van projecten. In de uitvoering beschikken wij over een groot netwerk van dienstverleners waar we graag mee samenwerken.

Swart Electro Technisch Bureau is een professioneel werkende organisatie die gekenmerkt wordt door een hoge graad van deskundigheid, kwaliteit en een up-to-date kennisniveau. Onze daadkrachtige organisatie is sterk gericht op het snel en zorgvuldig opzetten en realiseren van projecten. De verscheidenheid aan disciplines die bij ons onder één dak zijn samengebracht en de hoge graad van service maken Swart Electrotechnisch  Bureau tot een betrouwbare partner.

Wij bieden onze klanten de best mogelijke service. De klant staat bij ons altijd centraal. Wij staan 24/7 voor u klaar om u te verzekeren van een goed werkende installatie.

Zonnepanelen

Het opwekken van elektriciteit met behulp van zonne-energie is ‘hot’. Traditionele manieren van opwekking met behulp van gas en/of kolen staan onder druk. De grondstoffen raken steeds meer uitgeput en zijn veelal slecht voor het milieu. Swart Electrotechnisch Bureau is gespecialiseerd in grootschalige aanleg van lichtgewicht zonnepanelen op hoogbouw.

Wij adviseren, installeren en begeleiden u bij uw zonne-energieproject. Wij kunnen het volgende voor u verzorgen:

 • Business-case
 • SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie aanvragen
 • Engineering
 • Aanleg en installatie
 • Voeding voor het terugleveren van elektriciteit

Samen zorgen we voor een meer duurzame samenleving!

Thermografisch onderzoek

Bij het onderhoud van uw elektrotechnische installatie hebben wij apparatuur en deskundigheid in huis om thermografisch onderzoek uit te voeren. Met een thermografische camera kunnen wij warmtebeelden maken van elektrische verdeelinrichtingen en schakelkasten.

Het warmtebeeld geeft een weergave van de interne temperatuurverdeling van de elektrotechnische aansluiting. De hotspots geven aan waar (mogelijk) sprake is van slechte verbindingen of overbelastingen. Met deze techniek kunnen we slechte verbindingen preventief opsporen. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen worden genomen om stilstand of uitval van een installatie te voorkomen.

Thermografisch onderzoek kan onderdeel uit maken van het onderhoud van uw elektrotechnische installatie.

NEN3140 en NEN1010-veiligheidsinspecties

In het kader van veiligheidsvoorschriften en verzekeringseisen kunnen wij inspecties op elektrotechnisch gebied voor u uitvoeren. Hiervoor heeft Swart Electrotechnisch  Bureau een eigen gecertificeerde veiligheidsinspecteur in dienst, die elke twee jaar wordt bijgeschoold.

Volgens de NEN 3140 kan er alleen geïnspecteerd worden wanneer het bedrijf waar geïnspecteerd dient te worden het aanwijsbeleid is uitgerold volgens deze norm. Hierbij is schriftelijk een Installatieverantwoordelijke (IV) aangewezen en alle andere medewerkers zijn aangewezen op basis van kennis en kunde volgens de NEN 3140. Met de Installatieverantwoordelijke (IV) wordt vastgelegd welke zaken er wél en niet gecontroleerd dienen te worden. 

Elke elektrische installatie en elk elektrisch arbeidsmiddel moet onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst en kunnen derhalve alleen worden geïnspecteerd als de gehele organisatie volgens het NEN 3140 beleid is uitgerold. De inspectiefrequentie is vast te stellen aan de hand van de NEN 3140. In de NEN 3140 wordt voor een installatie inspectie (controle) verwezen naar de NEN 1010.

Wij inspecteren en controleren daarom volgens de NEN 1010, hetgeen voldoende is voor de vast aangelegde installatie in het pand. Een nieuwe installatie wordt volledig gecontroleerd / geïnspecteerd met de benodigde metingen en dergelijke aan de hand van controleformulieren die wij zelf hebben ontwikkeld aan de hand van de toe te passen voorschriften. Een (nieuwe) uitbreiding van de installatie wordt dan ook volledig als een nieuwe installatie gecontroleerd / geïnspecteerd.

Deze inspecties zijn zeer klantspecifiek en wij gaan graag een gesprek met u aan over de juiste invulling afgestemd op uw situatie.

Beveiligingsinstallaties en camerasystemen

Het gebouw van uw bedrijf of organisatie is uw domein. U wilt graag controle houden over in- en uitgaand verkeer. Uiteraard wilt u ‘ongewenste bezoekers’ buiten de deur houden. Naast alle mogelijke organisatorische en fysieke maatregelen zijn er vele elektronische systemen om uw pand te beveiligen.

Swart Electrotechnisch  Bureau kan u daarover uitgebreid adviseren en van informatie voorzien. Samen met u kiezen wij voor een passende oplossing zoals:

 • Elektronische inbraakbeveiliging al dan niet gecertificeerd
 • Camerabewaking op basis van IP-technologie
 • Rookdetectie, brandmelding- en ontruimingsinstallatie al dan niet gecertificeerd
 • Toegangscontrole, deurvergrendelingen en ontsluitingen

Een gecertificeerde elektronische beveiliging kan van groot belang zijn voor uw verzekering, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een aantrekkelijke premie. Mocht er een calamiteit plaatsvinden dan zal een verzekeraar al snel naar de kwaliteit van de beveiliging kijken, voordat tot uitkering wordt overgegaan. Uiteraard kunnen wij u daarin adviseren en het benodigde onderhoud voor u uitvoeren.

Telefonie en datanetwerken

In het huidige tijdperk is een betrouwbare communicatie voorziening cruciaal. Wij kunnen voor u een gecertificeerd telefonie- en datanetwerk realiseren. Voor de telefooncentrales maken wij gebruik van IP-technologie.

Swart Electrotechnisch  Bureau zorgt voor het leveren en installeren van:

 • telefooncentrales en de benodigde bekabeling
 • bekabeling ten behoeve van data en telefonie
 • glasvezel backbone bekabeling
 • patchpanelen
 • no-brake systemen (noodstroomvoorziening)

Tevens kunnen wij voor u de data aansluitingen meten en de CAD-certificering voor u verzorgen. Het leveren en configureren van telefooncentrales doen wij volledig in eigen beheer. Het configureren van actieve apparatuur ten behoeve van datanetwerken zoals routers en wifi-apparatuur en dergelijke kunnen wij met derden voor u regelen. Dat kan natuurlijk ook een dienstverlener zijn waarover u tevreden bent.

Energievoorziening

Heeft u nieuwe energievoorzieningen in uw gebouw nodig omdat u uitbreidt, renoveert of een nieuw pand gaat bouwen? Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van de volledige energie-infrastructuur van uw gebouw:

 • Het maken van kabelberekeningen
 • Het verzorgen van de elektrotechnische tekeningen
 • Het plaatsen en aansluiten van de hoofdverdeelinrichting

Een betrouwbare energievoorziening is cruciaal voor uw bedrijf. Zeer specialistisch werk, dat bij Swart Electrotechnisch  Bureau in goede handen is. Als vanzelfsprekend werken wij daarbij volgens alle gebruikelijke normen en zorgen na de oplevering voor een NEN1010-veiligheidsinspectie.

Licht en krachtinstallaties

Ontwerpen, berekenen en aanleggen van bekabeling voor het aansluiten van verlichting en alle mogelijke apparatuur in bedrijfspanden. Enerzijds zorgen wij voor de aanleg van de complete verlichtingsinstallatie in uw bedrijf inclusief de vluchtweg- en calamiteitenverlichting. Wij volgen daarbij de laatste technologische ontwikkelingen zoals LED-verlichting. Anderzijds gaat het om de voeding voor allerhande machines, computers, printers enzovoort.

Onze werkzaamheden betreffen:

 • Het maken van het elektrotechnisch ontwerp
 • Het leveren en aanleggen van verdeelinrichtingen (groepenkasten)
 • Het leveren, leggen en aansluiten van de bekabeling
 • Het installeren van (slimme) schakelsystemen (domotica)

Als de basis van uw elektrische installatie goed is, heeft u er weinig omkijken naar en kunt u in de toekomst relatief eenvoudig nieuwe aansluitingen realiseren en uitbreiden. Daarbij is het wel van belang dat er periodiek onderhoud wordt verricht.