Diensten

Als elektrotechnisch bureau zorgen we voor een fullservice dienstverlening op een breed terrein. Alle benodigde deskundigheid vindt u bij ons onder één dak. Wij adviseren en begeleiden u in het volledige proces. Wij kunnen u op elektrotechnisch gebied totaal ontzorgen.

Engineering
Samen met u kunnen wij het programma van eisen opstellen, onderzoek doen naar de haalbaarheid, maken een plan van aanpak, ontwerpen en berekenen van de aansluitingen ten behoeve van de elektrotechnische apparatuur. Hiervoor kunnen we voor u een begroting opstellen en een offerte maken.

Tekenwerk
In autocad werken wij het ontwerp uit naar installatietekeningen.

Installatie en realisatie
Op basis van het ontwerp en de installatietekeningen zorgen wij voor de aanleg en installatie op locatie, waarbij wij als vanzelfsprekend rekening houden met de geldende veiligheidsvoorschriften (VCA*).

Projectmanagement
Wij kunnen zorgdragen voor het organiseren van voortgangsvergaderingen, maken van verslagen, bijhouden van de planning en het beheren van de kosten. In overleg met u als opdrachtgever sturen wij zo nodig bij.

Service en onderhoud
Wij kunnen uw installatie preventief onderhouden op basis van een vooraf opgesteld contract. Als u dit wenst,  voeren wij in overleg met u als opdrachtgever de noodzakelijke reparaties uit (correctief onderhoud).